Alltid i framkant på den tekniska utvecklingen
Tranås Eltjänst AB har mer än 50 års erfarenhet. Företaget har flera stora kunder inom industri och kommun och ligger hela tiden i framkant på den tekniska utvecklingen. Bland annat jobbar man med "intelligenta hus" och fjärrstyrd el. Kvalitets- och miljötänkande är grundläggande för företaget.
Tranås Eltjänst bildades 1955. Idag ägs företaget av Ulf Bengtsson, Mel Harrysson och Fredrik Allthin som hösten 2007 tog över efter Gösta Allthin. Den huvudsakliga verksamheten är uppdrag för industri, kommun och fastighetsbolag. Några av de största kunderna är EFG Kontorsmöbler, GGP, Tranås Skolmöbler. Tranåslist, Sono Form, Tranås Kommun, Pastejköket och Tranåsbostäder. Företaget har tolv elektriker, två tjänstemän och ett grundmurat rykte om att utföra sina uppdrag med hög kvalitet, att leverera i tid och till bra pris.
- Våra kunder brukar uppskatta det… Och att vi är flexibla, alltid beredda att hjälpa till om något oförutsett inträffar, säger Ulf Bengtsson.

Tranås Eltjänts huvudsakliga verksamheter är elinstallationer för högspänning, lågspänning, data, telefoni, brand-, och inbrottslarm. Ulf är noga med att betona att företaget utvecklas och ligger i framkant på den alltmer avancerade tekniska utvecklingen. Intelligenta hus med fjärrstyrd el och värme blir till exempel allt vanligare. Miljötänkandet är också viktigt och företaget följer branchorganistationen EIO:s kvalitets- och miljöplan.
- Vi försöker vara noggranna, lyhörda så att kunderna känner sig nöjda både med utförandet och vår service, säger Ulf och Mel.

Tranås Eltjänst

Bransch:
El/tele

Telefon: 0140-180 60


Email:
ulf.bengtsson@tranas-eltjanst.se

Hemsida:
www.tranas-eltjanst.se

Adress:
Tranås Eltjänst
Nygatan 21
57333 Tranås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN